EU
Vihreän siirtymän gaala

Arvoketjujen ja klusterien kehittäminen on osa eurooppalaisen kilpailukyvyn vahvistamista

poika ja megafoni

Arvoketjujen ja klusterien kehittäminen on osa eurooppalaisen kilpailukyvyn vahvistamista

Ilmastonmuutos etenee edellyttää hiilineutraalia toimintaa ja resurssien käytön viisautta. Hidastunut talouskasvu, pullonkaulat raaka-aineiden ja komponenttien toimitusketjuissa, energian hinnannousu ja kiihtyvä inflaatio vaikeuttavat markkinoiden ennakoitavuutta. Pitkien kansainvälisten alihankintaketjujen heikkoudet, kuljetusten ilmastovaikutukset ja covid-19 pandemia ovat nostaneet korkeamman omavaraisuusasteen arvostusta.

Luontoresursseiltaan rikkaana ja teknologisen osaamisen maana Suomella on tässä kehityksessä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Oulun eteläinen alue omaa runsaat luonnonvarat ja monialaisen yrityskannan. Markkinoilla on uutta kysyntää kestävän kehityksen ympäristöystävällisemmille tuotteille ja palveluille.

Tavoitteena on ympäristöystävällisemmät tuotantomenetelmät ja korkeamman jalostusasteen tuotteet ja palvelut uusiutuvista luonnonvaroista.

Monet EU:n rahoituslähteet edistävät entistä vahvemmin digitalisaatiota, biotaloutta, uusiutuvaa energiaa, vihreää kasvua, ympäristöystävällisempää teollisuutta, liikennettä ja rakentamista sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa.