EU
Vihreän siirtymän gaala

Vihreän siirtymän yrityskilpailun palkintoehdokkaat valittu

Vihreän siirtymän yrityskilpailun palkintoehdokkaat valittu

Biocluster Finland jakaa ensimmäisen valtakunnallisen palkintonsa nuorelle innovatiiviselle ja kasvuhakuiselle yritykselle Vihreän siirtymän gaalassa Levillä 26.4.2023.


Kilpailun tuomaristossa on rahoittajien (mm. Business Finland, Finnvera, Taaleri) ja tki-organisaatioiden (mm. Aalto-yliopisto, Oulun Yliopisto, LUKE, Centria) edustus. Tuomaristo on valinnut yhdeksän palkintoehdokasta.


Biocluster Finlandin toteuttama Vihreän siirtymän gaala on osa Euroopan komission European Cluster Collaraboration Platformin (ECCP) ja Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden yhteistyössä järjestämän Clusters Meet Regions -tapahtuman iltahuipentumaa. Gaalan kutsuvieraisiin lukeutuu kansallisten sidosryhmien lisäksi Euroopan eri alueiden klusterien edustajia ja virkamiehiä sekä rahoittajia.

Palkintoehdokkaat ovat:

Biominerals Finland Oy
Biominerals Finland Oy on kehitysyhtiö, joka kehittää materiaaliteknologiaa energiakattilaympäristöön pääosin leijupetikattiloihin. Kehitetyn teknologian ytimessä on leijupetimateriaalin ja saatavan tuhkan maa-alkaliaktivointi. Maa-alkaliaktivoinnin seurauksena voidaan korvata neitseellisiä luonnonmateriaaleja sekä synteettisiä, erittäin energiaintensiivisiä materiaaleja, sekä muuntaa syntyvien biotuhkien koostumusta itse prosessissa siten, että tuhkien käyttö suoraan lannoitteena tai esimerkiksi struviittilannoitteen raaka-aneena, maanparanteena tai happamien sulfaattimaiden kunnostuksessa mahdollistuu. Kattilaprosessi tehostuu: korroosioilmiöt vähenevät, kemikaalikulutus pienenee, polttoainekulut laskevat, prosessin häiriöttömyys paranee. kyosti.ruotanen@betker.fi


Hailia Nordic Oy
Hailia Nordic Oy on kesällä 2021 toiminnan aloittanut ruokateknologia-startup, jonka päällimmäinen tehtävä on mahdollistaa kotimaisen, vastuullisen, alihyödynnetyn villikalan kulutuksen lisääminen niin ammatti- kuin kuluttajakeittiössä. Hailia yhdistää nykyisin alihyödynnetyt pikkukalat (silakka) ja valitut kasvipohjaiset raaka-aineet ekologisesti kestäviksi, terveellisiksi, helppokäyttöisiksi ja herkullisiksi elintarvikkeiksi hyödyntäen uudenlaisen ruokateknologian mahdollisuuksia. Liikeidea on täten
yhdistelmä ilman tuotantopanoksia luonnossa kasvavaa, ympäristöystävällistä, terveellistä ja nykyisin alihyödynnettyä paikallista proteiinia sekä sen tehokkaan ja monipuolisen elintarvikekäytön mahdollistamaa uutta tuotantoteknologiaa ja osaamista. Tarjoamalla kestävä vaihtoehto tuontikalalle ja hyödyntämällä omia villikalojamme fiksummin, voimme edistää vesistöjemme tilaa ja
vaikuttaa ympäristönhyvinvointiin moninaisesti. michaela.lindstrom@hailia.fi


Natural Indigo Finland
Natural Indigo Finland on suomalainen luonnonväriyritys. Tuotamme luonnonvärejä teollisessa mittakaavassa ja toimitusvarmuudessa. Värinlähteenä käytämme peltoviljeltävää värimorsinkoa sekä alku-metsä- ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Olemme alan edelläkävijä Euroopassa. info@naturalindigo.fi

Nordic Umami Company Oy
Nordic Umami Company haluaa vauhdittaa maailman siirtymistä kasvisruokaan ja kiertotalouteen. Yhtiö kehittää umamia eli lihaisaa makua luovaa teknologiaa ja ruokatuotteita ruokateollisuuden ylijäämästä ja sivuvirroista. kaisa@nordicumami.fi


Owatec Group Oy
Owatec Group on kiertotalouden mukaista liiketoimintaa toteuttava cleantech-yritys, joka on erikoistunut teollisuuden jätevesien ja lietteiden käsittelyyn sekä sivuvirtojen arvokomponenttien talteenottoon merikontteihin rakennetuilla kokonaisratkaisuilla. Ratkomme puhtaan veden ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyviä globaaleja haasteita. Tuotamme alamme monipuolisinta
asiakasarvoa PAAS-toimintamallin, modulaarisuuden ja digitalisaation tuomilla hyödyillä, jotka minivoivat kiinteän infrastruktuurin tarpeen ja energiankulutuksen, optimoivat kemikaalikulutuksen ja huollon, sekä tuottavat ajantasaista dataa automatisaatio- ja etäohjaustoiminnoilla. Owatecin ratkaisut ovat kustannustehokkaat, ja samalla ne tukevat eri teollisuuden aloja näiden kestävän kehityksen tavoitteissa ja hiilikädenjäljen kasvattamisessa. Toimintamme vaikuttaa laaja-alaisesti useiden teollisuuden alojen
ympäristökuormitukseen, joten kerrannaisvaikutukset luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ovat mittavat. jaakko.pellinen@owatec.fi


Raahen Monivoima Oy
Raahen Monivoima valmistelee hanketta, jossa yhdistyvät tuuli- ja aurinkoenergialla tuotetun sähkön varastointi, vihreän vedyn tuotantolaitos ja vetyvarasto. Hankkeen uutuusarvo perustuu kokonaisuutta optimoivaan ohjausjärjestelmään, joka mahdollistaa vastaamisen sähköverkon joustotarpeisiin. Hanke edesauttaa Suomen siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Se edistää vetytalouden kehittymistä ja kotimaisen teollisuuden vihreää siirtymää, sillä lopputuotteet on tarkoitus hyödyntää teollisuudessa
fossiilisen energian korvaamiseksi. Hanke vähentää hiilidioksidin nettopäästöjä noin 28 000 tCO2 vuodessa. Konseptia on mahdollisuus monistaa muihin kohteisiin. jan.bankowski@puhuri.fi


Tracegrow Oy
Haluamme antaa maapallolle toisen mahdollisuuden. Ratkaisumme on kiertotaloudessa. Näemme raaka-aineita siellä, missä muut eivät niitä näe. Keräämme teollisuuden sivuvirroista ja kierrätetyistä paristoista arvokkaita alkuaineita talteen uudelleen käytettäviksi eri teollisuudenaloilla. Tällä hetkellä jalostamme näistä raaka-aineista mikrolannoitteita, mutta käyttömahdollisuuksia on loputtomasti. Toiminnallamme vastaamme materiaalien jatkuvaan kysyntään, vähennämme kaivostoiminnan tarvetta ja annamme
jo louhituille raaka-aineille toisen mahdollisuuden. Toimintamme vaikuttaa minimaalisesti biodiversiteettiin. Maapallomme ansaitsee toisen mahdollisuuden. Me haluamme turvata ihmiskunnan ja maapallon elinvoimaisuuden. eugene.du.toit@tracegrow.com


Wood Forest Finland
Wood Forest Finland Oy on vuonna 2020 perustettu Cleantech-yritys, jonka missio on tehdä mahdollisimman suurta hiilikädenjälkeä, eli positiivista ilmastovaikutusta. Yritys tuottaa lisäyksellisillä metsityshankkeilla kotimaista hiilensidontaa ja tarjoaa hiilensidontaan ja ympäristövastuullisuuteen liittyviä palveluita yrityksille, yhdistyksille ja yksityishenkilöille. antti.kokkonen@woodforest.fi


Woodgrow Oy
Biohiili ja sen sisällä olevat ravinteet sitovat yhdessä CO2 -kaasuja. Biohiilen sisällä olevat ravinteet riittävät kasvattamaan puuntaimia 4- 8 vuotta, riippuen maalajista. Toisena kohteena alkaa nyt keväällä ruokatuotteiden kasvatuskokeet. jarmo@woodgrow.fi