EU
Vihreän siirtymän gaala

Vihreän siirtymän yrityskilpailun voittaja 2023 julkistettu

Vihreän siirtymän yrityskilpailun voittaja 2023 julkistettu

Keskiviikkona 26.4. järjestetyssä Vihreän siirtymän gaalassa julkistettiin Biocluster Finlandin järjestämän vihreän siirtymän yrityskilpailun voittaja.

Vihreän siirtymän yrityskilpailun voitti Owatec Group oy. Palkintojenjakogaalassa suoritetun yleisöäänestyksen illan parhaasta pitch-esityksestä (Audience Favourite) voitti myös sama yritys.

Kilpailun tuomariston perustelut valinnalle olivat seuraavat:

Voittajayritys on teollisessa mittakaavassa jo toimiva yritys, jonka ratkaisulle on selkeä asiakastarve ja kilpailuetu markkinoilla. Yritys toteuttaa sekä kiertotaloutta että vihreää siirtymää. Yrityksen valinta perustui tuomariston kokonaisarvioon, jossa kilpailun kaikki kriteerit saavutettiin erinomaisesti. Yritys on innovatiivinen, kansainväliseltä kasvupotentiaaliltaan vahva, toteuttamiskykyinen ja sen palvelu on ekologinen. Yritys ratkaisee asiakkaidensa puolesta sivuvirtojen ja jätevesien puhdistuksen.

Euroopan komission johtaja Jakub Boratynski (Networks & Governance, DG GROW, European Commission) onnitteli gaalatilaisuudessa voittajaa ja piti kilpailun toteuttamista sekä Biocluster Finlandin vihreän siirtymän aikaa mittaavaa kellopalkintoa oivaltavana. Tuomariston edustajana palkinnon jakamisessa toimi Jarno Valkeapää Business Finlandista, joka julkisena rahoittajana edistää suomalaisten yritysten innovaatiotoimintaa, kansainvälistymistä ja investointeja. Biocluster Finlandin johtaja Anne Sormunen totesi, että kansallisestakin näkökulmasta on tärkeää nostaa esiin vihreän siirtymän yrityksiä, jotka kantavat vastuuta ympäristön kestävästä kehityksestä ja toimivat myös esimerkkeinä muille siitä, että kestävä ja ympäristöystävällisempi liiketoiminta on myös kilpailuetu markkinoilla.

Gaalatilaisuus oli näyttävä kokonaisuus Levin Summit -tapahtumakeskuksessa, ja sai runsaasti positiivista palautetta. Klusteriverkosto sekä rahoittajat päättivät jatkaa Vihreän siirtymän gaalaa sekä yrityskilpailua toteuttamista vuosittain. Jatkumo onkin kiinnostava tapa seurata suomalaisten vihreän siirtymän nuorten yritysten kehittymistä ja kasvua sekä edistää näiden yritysten rahoitusten ja resurssien saantia.

Palkintoehdokkaat olivat:

Biominerals Finland Oy

Biominerals Finland Oy on kehitysyhtiö, joka kehittää materiaaliteknologiaa energiakattilaympäristöön pääosin leijupetikattiloihin. Kehitetyn teknologian ytimessä on leijupetimateriaalin ja saatavan tuhkan maa-alkaliaktivointi. Maa-alkaliaktivoinnin seurauksena voidaan korvata neitseellisiä luonnonmateriaaleja sekä synteettisiä, erittäin energiaintensiivisiä materiaaleja, sekä muuntaa syntyvien biotuhkien koostumusta itse prosessissa siten, että tuhkien käyttö suoraan lannoitteena tai esimerkiksi struviittilannoitteen raaka-aneena, maanparanteena tai happamien sulfaattimaiden kunnostuksessa mahdollistuu. Kattilaprosessi tehostuu: korroosioilmiöt vähenevät, kemikaalikulutus pienenee, polttoainekulut laskevat, prosessin häiriöttömyys paranee. kyosti.ruotanen@betker.fi

Hailia Nordic Oy

Hailia Nordic Oy on kesällä 2021 toiminnan aloittanut ruokateknologia-startup, jonka päällimmäinen tehtävä on mahdollistaa kotimaisen, vastuullisen, alihyödynnetyn villikalan kulutuksen lisääminen niin ammatti- kuin kuluttajakeittiössä. Hailia yhdistää nykyisin alihyödynnetyt pikkukalat (silakka) ja valitut kasvipohjaiset raaka-aineet ekologisesti kestäviksi, terveellisiksi, helppokäyttöisiksi ja herkullisiksi elintarvikkeiksi hyödyntäen uudenlaisen ruokateknologian mahdollisuuksia. Liikeidea on täten yhdistelmä ilman tuotantopanoksia luonnossa kasvavaa, ympäristöystävällistä, terveellistä ja nykyisin alihyödynnettyä paikallista proteiinia sekä sen tehokkaan ja monipuolisen elintarvikekäytön mahdollistamaa uutta tuotantoteknologiaa ja osaamista. Tarjoamalla kestävä vaihtoehto tuontikalalle ja hyödyntämällä omia villikalojamme fiksummin, voimme edistää vesistöjemme tilaa ja vaikuttaa ympäristönhyvinvointiin moninaisesti. michaela.lindstrom@hailia.fi

Natural Indigo Finland

Natural Indigo Finland on suomalainen luonnonväriyritys. Tuotamme luonnonvärejä teollisessa mittakaavassa ja toimitusvarmuudessa. Värinlähteenä käytämme peltoviljeltävää värimorsinkoa sekä alku-metsä- ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Olemme alan edelläkävijä Euroopassa. info@naturalindigo.fi                                                                                                                                 

Nordic Umami Company Oy

Nordic Umami Company haluaa vauhdittaa maailman siirtymistä kasvisruokaan ja kiertotalouteen. Yhtiö kehittää umamia eli lihaisaa makua luovaa teknologiaa ja ruokatuotteita ruokateollisuuden ylijäämästä ja sivuvirroista. kaisa@nordicumami.fi                                                                                                                                                                               

Owatec Group Oy

Owatec Group on kiertotalouden mukaista liiketoimintaa toteuttava cleantech-yritys, joka on erikoistunut teollisuuden jätevesien ja lietteiden käsittelyyn sekä sivuvirtojen arvokomponenttien talteenottoon merikontteihin rakennetuilla kokonaisratkaisuilla. Ratkomme puhtaan veden ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyviä globaaleja haasteita. Tuotamme alamme monipuolisinta asiakasarvoa PAAS-toimintamallin, modulaarisuuden ja digitalisaation tuomilla hyödyillä, jotka minivoivat kiinteän infrastruktuurin tarpeen ja energiankulutuksen, optimoivat kemikaalikulutuksen ja huollon, sekä tuottavat ajantasaista dataa automatisaatio- ja etäohjaustoiminnoilla. Owatecin ratkaisut ovat kustannustehokkaat, ja samalla ne tukevat eri teollisuuden aloja näiden kestävän kehityksen tavoitteissa ja hiilikädenjäljen kasvattamisessa. Toimintamme vaikuttaa laaja-alaisesti useiden teollisuuden alojen ympäristökuormitukseen, joten kerrannaisvaikutukset luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ovat mittavat. jaakko.pellinen@owatec.fi

Raahen Monivoima Oy

Raahen Monivoima valmistelee hanketta, jossa yhdistyvät tuuli- ja aurinkoenergialla tuotetun sähkön varastointi, vihreän vedyn tuotantolaitos ja vetyvarasto. Hankkeen uutuusarvo perustuu kokonaisuutta optimoivaan ohjausjärjestelmään, joka mahdollistaa vastaamisen sähköverkon joustotarpeisiin. Hanke edesauttaa Suomen siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Se edistää vetytalouden kehittymistä ja kotimaisen teollisuuden vihreää siirtymää, sillä lopputuotteet on tarkoitus hyödyntää teollisuudessa fossiilisen energian korvaamiseksi. Hanke vähentää hiilidioksidin nettopäästöjä noin 28 000 tCO2 vuodessa. Konseptia on mahdollisuus monistaa muihin kohteisiin. jan.bankowski@puhuri.fi

Tracegrow Oy

Haluamme antaa maapallolle toisen mahdollisuuden. Ratkaisumme on kiertotaloudessa. Näemme raaka-aineita siellä, missä muut eivät niitä näe. Keräämme teollisuuden sivuvirroista ja kierrätetyistä paristoista arvokkaita alkuaineita talteen uudelleen käytettäviksi eri teollisuudenaloilla. Tällä hetkellä jalostamme näistä raaka-aineista mikrolannoitteita, mutta käyttömahdollisuuksia on loputtomasti. Toiminnallamme vastaamme materiaalien jatkuvaan kysyntään, vähennämme kaivostoiminnan tarvetta ja annamme jo louhituille raaka-aineille toisen mahdollisuuden.
Toimintamme vaikuttaa minimaalisesti biodiversiteettiin. Maapallomme ansaitsee toisen mahdollisuuden.
Me haluamme turvata ihmiskunnan ja maapallon elinvoimaisuuden. eugene.du.toit@tracegrow.com

Wood Forest Finland

Wood Forest Finland Oy on vuonna 2020 perustettu Cleantech-yritys, jonka missio on tehdä mahdollisimman suurta hiilikädenjälkeä, eli positiivista ilmastovaikutusta. Yritys tuottaa lisäyksellisillä metsityshankkeilla kotimaista hiilensidontaa ja tarjoaa hiilensidontaan ja ympäristövastuullisuuteen liittyviä palveluita yrityksille, yhdistyksille ja yksityishenkilöille. antti.kokkonen@woodforest.fi

Woodgrow Oy

Biohiili ja sen sisällä olevat ravinteet sitovat yhdessä CO2 -kaasuja. Biohiilen sisällä olevat ravinteet riittävät kasvattamaan puuntaimia 4- 8 vuotta, riippuen maalajista. Toisena kohteena alkaa nyt keväällä ruokatuotteiden kasvatuskokeet. jarmo@woodgrow.fi