EU
Vihreän siirtymän gaala

Energia- ja resurssiviisautta maaseudun kehittämiseen -tapahtuma 13.10.2022 

Energia- ja resurssiviisautta maaseudun kehittämiseen -tapahtuma 13.10.2022 

Energia- ja resurssiviisautta maaseudun kehittämiseen -tapahtuma 13.10.2022 Haapaveden opistolla sekä virtuaalisena järjestettiin yhteistyönä Oulun yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Tapahtumassa kuultiin työ- ja elinkeinoministeriön kansallinen näkökulma bioklusterin kehittämiseen Haapaveden seudulta käsin ja kansallisista tarpeista valtiosihteeri Ann-Mari Kemellin pitämänä ministeri Mika Lintilän estyttyä. Projektipäällikkö esitteli Biocluster Finlandin kehittämistilannetta. Teemaan liittyvät yritykset toivat esille kehitystarpeitaan ja tutkimusorganisaatioiden edustajat reflektoivat viimeisimmän tutkimuksen ja hankeaihioiden mahdollisuuksien kannalta kehityssuuntia.

Tilaisuuden jälkeen järjestettiin vielä osallistujien kesken päivällinen viereisellä Lönninkartanolla, jossa oli mahdollisuus keskustella vapaammin hankemahdollisuuksista. Tilaisuuden kulut maksoi Oulun yliopisto, alueellisena järjestäjänä toimi Biokluster Finland -valmisteluhanke. Osallistujia tapahtumassa oli noin 60 ja päivällisellä 25. Osallistujina oli lähinnä yrittäjiä ja tutkijoita, lisäksi joitakin tutkimusalojen opiskelijoita.