EU
Vihreän siirtymän gaala

EU panostaa innovointiin ja tutkimukseen

EU panostaa innovointiin ja tutkimukseen

Euroopan Unionin jäsenvaltioiden ministereistä koostuva Kilpailukykyneuvosto hyväksyi joulukuun alussa kaksi päätelmää, joilla vahvistetaan EU:n asemaa innovoinnin ja tutkimuksen alalla.

EU:n puheenjohtajamaa Tšekin opetus-, nuoriso- ja urheiluministeri Vladimir Balašin mukaan päätelmät antavat vahvan viestin eurooppalaiselle tutkimus- ja innovointiyhteisölle. ”EU työskentelee lujasti sen eteen, että se pysyy maailmanlaajuisena johtajana tutkimus- ja innovaatioalalla”, Balaš toteaa. ”Pysymme ajan tasalla uusista teknologioista ja seuraamme tiiviisti uusia innovointiaaltoja, jotta EU ja sen jäsenmaat voivat kehittää yhteisen lähestymistavan tutkimukseen ja innovointiin.”

Uusi innovaatio-ohjelma

Uutta innovaatio-ohjelmaa koskevissa päätelmissä esitellään innovaatiopolitiikka, jolla EU asemoidaan alan maailmanlaajuiseksi johtajaksi. Innovointi on ratkaisevan tärkeää Euroopan kilpailukyvyn, vihreän siirtymän ja digitalisaation toteuttamiselle, yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi ja eurooppalaisten hyvinvoinnin varmistamisen kannalta.

Neuvosto painottaa innovaatioekosysteemien roolia ja kehottaa edistämään eri rahoitusohjelmien välistä synergiaa. Neuvosto korostaa kansallisen ja aluetason yhteistyön merkitystä innovaatiopolitiikan määrittelyssä ja huomauttaa, miten Euroopan täytyy pyrkiä houkuttelemaan osaajia ympäri maailmaa.

Jäsenmaita ja komissiota kehotetaan laatimaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa yhteinen toimintapoliittinen ohjelma, jolla edistetään innovaatiopolitiikkojen työtä.

Tutkimusinfrastruktuurit ovat kehityksen kulmakivi

Tutkimusinfrastruktuureista annetuissa päätelmissä tunnustetaan tarve lujittaa tutkimusinfrastruktuureja ja helpottaa niihin pääsyä, koska ne edistävät merkittävästi Euroopan talouden kilpailukykyä. Balaš huomauttaa, kuinka innovaatioilla on myönteinen vaikutus elämäämme, oli kyseessä sitten uusi ohjelmistopäivitys puhelimeen tai uusi lääke. ”Eurooppalaiset tutkimusinfrastruktuurit tarjoavat korkealaatuisia resursseja ja palveluja, joita tutkimusyhteisöt tarvitsevat kehittääkseen huippuinnovaatioita, jotka hyödyttävät koko yhteiskuntaa.”

Yleiseurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien verkosto on yksi eurooppalaisen tutkimusalueen kehittämisen menestystarinoista. Tutkimusinfrastruktuurit ovat huippuluokan laitoksia, jotka tarjoavat asiantuntemusta, laitteita, palveluja ja tietoon perustuvia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Ne hyödyttävät myös teollisuutta ja pk-yrityksiä sekä edistävät EU:n vihreää ja digitaalista siirtymää.

Neuvosto kehottaa jäsenmaita ja komissiota laatimaan Euroopan tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumin (ESFRI) avulla uuden version ESFRI:n etenemissuunnitelmasta ja julkaisemaan sen vuoden 2025 loppuun mennessä. Tekstissä myös kehotetaan komissiota tekemään vuoteen 2023 mennessä aloite tutkimusinfrastruktuureihin pääsyä koskevan eurooppalaisen peruskirjan tarkistamisesta.

Puolitoista miljardia euroa läpimurtoteknologioihin

Komissio tarttui toimeen nopeasti. Se hyväksyi 7.12. Euroopan innovaationeuvoston (EIC) vuoden 2023 työohjelman, joka tarjoaa tutkijoille ja innovoijille 1,6 miljardin euron edestä rahoitusmahdollisuuksia läpimurtoteknologioiden skaalaamiseksi ja uusien markkinoiden luomiseksi. Yli puoli miljardia euroa on varattu seuraavan sukupolven teknologioihin Euroopan kannalta strategisilla aloilla, joihin lukeutuvat energian varastointi, kvanttiteknologia, puolijohteet sekä elintarviketurva.

Euroopan innovaationeuvosto (EIC) on EU:n lippulaivahanke, jonka kautta kartoitetaan, kehitetään ja tuetaan uusia teknologioita ja käänteentekeviä innovaatioita. Noin kaksi kolmasosaa EU:n talouskasvusta on viime vuosikymmeninä perustunut innovointiin.

Vuoden 2023 uusi rahoitus vahvistaa EIC:n työtä vaikutuksiltaan merkittävien teknologioiden ja startup-yritysten tukemisessa. Tämän vuoden työohjelma sisältää useita uutuuksia ja pilottitoimia, joilla tuetaan Euroopan uutta innovaatio-ohjelmaa. Esimerkiksi startup- ja pk-yrityksille on tarjolla 525 miljoonaa euroa avustuksina ja sijoituksina, joiden avulla ne voivat pyrkiä globaaliin johtoasemaan strategisissa teknologioissa.