EU
Vihreän siirtymän gaala

Vihreä siirtymä vauhdittuu

koskettaapuuta

Vihreä siirtymä vauhdittuu

Geopoliittinen tilanne on muuttunut Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi Euroopassa. Sota vaikuttaa jo nyt energian ja ruuan saatavuuteen sekä hintoihin. Myös korot ovat nousussa ja markkinoilla on taantuman uhkaa.

Alueemme täällä pohjoisessa Suomessa on kuitenkin luontoresursseiltaan rikas ja yritteliäs. Ruokaa tuotetaan lähellä. Asukkailla on toimiva yhteys maahan ja luontoon. Omavaraisuuteen on toki syytä kiinnittää huomiota jatkossa vielä entistä enemmän.

Huoltovarmuutta ja kriisitietoisuutta

Poliittisissa keskusteluissa on noussut esiin termi huoltovarmuus, mutta mitä se merkitsee?

Huoltovarmuus tarkoittaa kykyä selviytyä häiriötilanteissa ja kriisioloissa mahdollisimman vähin erityisjärjestelyin ja haitoin. Tällaista valmiutta luodaan etukäteen kartoittamalla mahdollisia riskejä ja niiden vaikutuksia sekä toteuttamalla tarpeellisiksi ja aiheellisiksi katsottuja toimenpiteitä.

Monet ovat hankkineet kotivaroja ja varautuneet hintojen nousuun hamstraamallakin. Yritysten on pitänyt varmistella raaka-ainesaantoa ja komponentteja jo osin koronankin aiheuttamien toimitusongelmien vuoksi. On haastavaa toimia jatkuvassa kriisitietoisuudessa. Ennakoiminen on käynyt vaikeammaksi, kun olosuhteet muuttuvat nopeasti.

Vihreä siirtymä kehittää omavaraisuutta

Ilmastonmuutoksen eteneminen edellyttää myös resurssien käytön viisautta. Liikenteen siirtyminen biokaasulla ja sähköllä kulkevaksi tarkoittaa uusia investointeja ja uutta teknologiaa. Kuljetuskulut vaikuttavat tuotteiden hintaan ja haastavat Suomen vientivetoista tuotantoa. Myös ihmisten liikkuminen on vaikeutunut maaseudulla, missä etäisyydet ovat pitkiä eikä julkista liikennettä ole.

Energian ja polttoaineen hinnan nousu vauhdittaa merkittävästi tarvetta vihreään siirtymään. Samalla se nostaa liiketoimintamahdollisuuksia alueellamme, esimerkiksi biokaasun ja tuulivoiman lisäämiseen. Energiaomavaraisuuden nostamisessa tarvitaan turvettakin pidempään kuin ennakoitu.

Kaikki toivovat alueellemme hyvää satovuotta. Puhdas vesi ja ruoka ovat korvaamattomia resursseja ja Suomessa niiden laatu on huipussaan. Tavoitteena on myös kehittää entistä ympäristöystävällisempiä tuotantomenetelmiä, korkeamman jalostusasteen tuotteita ja uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia palveluita.

EU-rahoituksen hyödyntäminen

Monet EU:n rahoituslähteet edistävät entistä vahvemmin digitalisaatiota, biotaloutta, uusiutuvaa energiaa ja vihreää kasvua. Muita tärkeitä teemoja ovat ympäristöystävällisempi teollisuus, liikenne ja rakentaminen sekä ilmastonmuutoksen torjunta.

Tässä muutoksessa on mukana aluekehitystä ja alueen yrityksiä tukemassa Mahdollisuuksien Haapavesi – bioklusteriksi Oulun eteläiseen -hanke. Hankkeella on Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä EAKR-rahoitus kesään 2023 asti.

Lisätietoja hankkeesta löydät sivuilta www.biocluster.fi.

22.3.2022 Anne Sormunen

projektipäällikkö, KTM