EU
Vihreän siirtymän gaala

Vihreän siirtymän yrityskilpailun säännöt

  1. Kilpailu on tarkoitettu erityisesti nuorille, kasvuhakuisille ja innovatiivisille yrityksille, joiden tuote- tai palvelu on ekologinen. Kilpailun johto voi kuitenkin päättää tapauskohtaisesti tästä pääsäännöstä poikkeavasta osallistumisoikeudesta. Yrityksen kotipaikan on oltava Suomessa.
  2. Kilpailuun voi osallistua kunakin kilpailuvuonna viimeistään edellisvuonna perustettujen yritysten hakemuksilla. Yritys voi olla enintään 15 vuotta vanha. Osallistua ei voi sellaisilla liikeideoilla, jotka perustuvat olennaisilta osin jonkin toisen Suomessa jo toimivan yrityksen liikeideaan. Kilpailun johto päättää tapauskohtaisesti yrityksen osallistumisoikeudesta. Päätöksessään kilpailun johto kiinnittää huomiota yrityksen liiketoiminnan vaiheeseen, rahoitukseen, ympäristövaikutuksiin sekä muihin olennaiseksi katsomiinsa seikkoihin. Menettelyn tarkoituksena on kilpailijoiden keskinäisen tasavertaisuuden turvaaminen. Kilpailun johdon päätöksestä ei voi valittaa.
  3. Kilpailun osanottajilla on oltava immateriaalioikeudet tuotteisiinsa/palveluihinsa.
  4. Palkintoja voidaan jakaa ainoastaan ohjeiden mukaisesti hakemuksen ja mahdollisesti pyydettyjen lisätietojen antaneille kilpailijoille.
  5. Kilpailun osanottajat ovat velvollisia säilyttämään, ja organisaation pyynnöstä toimittamaan uudelleen, kilpailuhakemuksensa palkintojenjakotilaisuuteen asti. Organisaatio voi pyytää myös lisätietoja arviointia varten.
  6. Kilpailun tuomaristo nimeää palkintoehdokkaat ja voittajan/voittajat, eikä päätöksestä voi valittaa. Sääntöihin liittyvissä epäselvissä tapauksissa päätöksen tekee tuomaristo.
  7. Kilpailun johto, organisaatio ja tuomaristo, jotka käsittelevät kilpailuhakemuksia, allekirjoittavat salassapitosopimuksen. Biocluster Finland ei vastaa mahdollisista salassapitosopimuksen rikkomuksista. Tällöin on kyse osallistujan ja salassapitosopimuksen allekirjoittaneen henkilön välisestä riita-asiasta.