• SuomiSuomi
  • EnglishEnglish
  • Vipuvoimaa EU EU rahasto

    Kategoria: Uutiset

    poika ja megafoni

    Arvoketjujen ja klusterien kehittäminen on osa eurooppalaisen kilpailukyvyn vahvistamista

    Ilmastonmuutos etenee edellyttää hiilineutraalia toimintaa ja resurssien käytön viisautta. Hidastunut talouskasvu, pullonkaulat raaka-aineiden ja komponenttien toimitusketjuissa, energian hinnannousu ja kiihtyvä inflaatio vaikeuttavat markkinoiden ennakoitavuutta. Pitkien kansainvälisten alihankintaketjujen heikkoudet, kuljetusten ilmastovaikutukset ja covid-19 pandemia ovat nostaneet korkeamman omavaraisuusasteen arvostusta. Luontoresursseiltaan rikkaana ja teknologisen osaamisen maana Suomella on tässä kehityksessä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Oulun eteläinen alue omaa runsaat …